"Sürdürülebilir Şehir: Geleceğe Emek Ver!"

Sürdürülebilir Şehir; kentin çevresel, ekonomik ve sosyal açıdan dengeli bir şekilde gelişmesini ve doğal kaynakların korunmasını hedefleyen bir kavramdır. Bu anlayış çerçevesinde, çevre dostu uygulamaların yaygınlaştırılması, yeşil alanların artırılması, atık yönetiminin iyileştirilmesi ve toplumun sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda hareket etmesi önem taşımaktadır.

Bu yıl Kadıköy Belediyesi Çevre Festivali'nde, "Sürdürülebilirlik" teması altında şehirlerimizin geleceği için atılacak adımları ve sürdürülebilir yaşamın önemini vurguluyoruz.

Sivil toplum kuruluşlarını, vakıfları, toplulukları, ilgili uzmanları, akademisyenleri, sanatçıları, öğrencileri, aktivistleri, kent paydaşlarını ve bütün yurttaşları 31 Mayıs - 2 Haziran 2024 tarihlerinde 3 gün boyunca, Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda gerçekleşecek olan Kadıköy

Belediyesi 2024 Çevre Festivali'ne katılmaya; paneller, söyleşiler, atölyeler, gösteriler, konserler ve birçok etkinlik kapsamında sürdürülebilir yaşamın önemini keşfetmeye ve geleceğe emek vermeye davet ediyoruz!