"Kentsel Dirençlilik: Doğaya Emek Ver!”

Kentsel Dirençlilik, kentin deprem dahil jeolojik afetler, iklim değişikliği kaynaklı her türlü afetlere yönelik korunması, olası risklerin önceden belirlenmesi, afetler sonrası hızlı bir şekilde iyileştirme çalışmalarının yapılması ve toplumun tüm bu afetlere hazırlıklı olması için alınan önlemler bütünüdür.

Bu önlemler arasında sağlıklı, güvenli ve çevre dostu yapılar, iklim uyumlu yeşil alanlar ve teknik altyapı, sürdürülebilir ulaşım sistemleri ve atıksız yaşam çalışmaları bulunmaktadır.

Bu yıl Kadıköy Çevre Festivali ’nde, deprem, iklim değişikliği kaynaklı doğal afetlerle mücadelede ‘kentsel dirençliliğin’ önemini ön plana çıkartıyoruz.

Sivil toplum kuruluşlarını, vakıfları, toplulukları, ilgili uzmanları, akademisyenleri, sanatçıları, öğrencileri, aktivistleri, kent paydaşlarını ve bütün yurttaşları 2-3-4 Haziran tarihlerinde, Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda Kadıköy Çevre Festivali'ne katılmaya, paneller, söyleşiler, atölyeler, gösteriler, konserler ve birçok etkinlik kapsamında, çevre dostu şehirlerin inşasına, sürdürülebilir bir gelecek yolunda atacağımız adımlara ortak olmaya ve dirençli bir geleceğe doğru birlikte ilerlemeye davet ediyoruz!

"Çevre Festivali 2023 için başvuru sürecimiz sona ermiştir."